fot.freepik.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupku podejmuje działania w celu przystąpienia do konkursu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nieruchomości

Wobec powyższego niezbędne jest opracowanie lokalnej diagnozy potrzeb mieszkańców Słupska z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Na ten cel przygotowaliśmy dla mieszkańców ankietę, a uzyskane wyniki przedstawią skalę zapotrzebowania na usługi transportowe door-to-door.

O jej wypełnienie prosimy seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i inne z ograniczeniami w zakresie mobilności. Pomoże ona w skutecznym aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Ankieta dotycząca rozpoznania potrzeb w zakresie zapotrzebowania na usługi transportowe osób niepełnosprawnych w Słupsku

 

 

PODZIEL SIĘ