Pełnomocniczka Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Prezydent Robert Biedroń powołał na stanowisko Pełnomocniczki ds. Zrównoważonego Rozwoju panią Beatę Maciejewską. Jest to pierwsze tego typu stanowisko w Polsce.

kontakt: b.maciejewska@um.slupsk.pl

tel.: 59 84 88 453; mob: + 48 601 550 226

BM

Zadania pełnomocniczki są następujące:

  • wdrażanie zrównoważonego rozwoju (integrującego kwestie gospodarcze, społeczne i ekologiczne) jako polityki horyzontalnej miasta;
  • opracowanie założeń Strategii Miasta Słupska do 2022 roku, współpraca nad Strategią, w tym konsultowanie i proponowanie konkretnych działań w jej zakresie;
  • inicjowanie programów, projektów i wydarzeń z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, współpraca przy ich realizacji;
  • nadzór nad realizacją Instytutu Zielonej Energii;
  • opiniowanie dokumentów, w tym decyzji prezydenta pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • nadzór nad integrowaniem kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych w jednostkach (w tym wydziałach UM) podległych prezydentowi miasta, i realizacją polityki zrównoważonego rozwoju;
  • współpraca z wydziałami urzędu miasta i innymi jednostkami podległymi prezydentowi miasta w celu zapewnienia spójności pomiędzy zapisami programów/strategii a ich realizacją;
  • tworzenie bazy ekspertów z „zielonych” dziedzin;
  • konsultowanie planów, projektów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi; prezentowanie możliwych rozwiązań;
  • współpraca z osobami, organizacjami w Słupsku, Polsce i całej Europie na rzecz zazieleniania miasta (od pojedynczych wydarzeń/przedsięwzięć po strategie).