Przeciwdziałanie uzależnieniom

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Jeżeli ktoś z bliskich Ci osób nadużywa alkoholu, przyjmuje środki odurzające,
krzywdzi Ciebie lub innych – pamiętaj, nie jesteś sam.
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o miejscach, w których uzyskasz pomoc.

1.Rozwiązywanie problemów uzależnienia od alkoholu

1.1. Zobowiązanie do leczenia odwykowego

 Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja prowadzi postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego od alkoholu. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, zobowiązać można do leczenia odwykowego. Postanowienie o zastosowaniu obowiązku wydaje Sąd Rejonowy.

Komisja udziela wsparcia dla rodzin osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Komisja pełni dyżur w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30.

Słupsk, pl. Zwycięstwa 1
(Mały Ratusz, pok. 202)
tel. 59 84-88-492

Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego od alkoholu można składać również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku z siedzibą przy pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), pok. 202 w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 7.30-16.30
wtorek – czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

Wniosek i procedura zastosowania obowiązku leczenia odwykowego: link (kliknij).

1.2 Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

Słupsk,ul. Obrońców Wybrzeża 4
tel. 59 83-22-569

http://psychiatria-slupsk.pl/poradnia

Poradnia Leczenia Uzależnień

Słupsk, ul. Ziemowita 1A
tel. 59 84-02-001

http://son.net.pl/poradnie-son/14-poradnia-leczenia-uzaleznien-w-slupsku

W poradniach udzielana jest pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości

W Stowarzyszeniu udzielane jest wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu, jak również członkom ich rodzin. Prowadzona jest grupa wsparcia – czwartek od 17.00 do 19.00.

Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 III p.
tel. 59 84-14-605

poniedziałek – sobota 17.00-22.00
niedziela 11.00-13.00

Grupy Anonimowych Alkoholików (AA) działające na terenie Słupska

Grupa AA „Laguna”
ul. Obrońców Wybrzeża 4, pok. 125

środa 17.00

Grupa AA „Dar Jezusa”
Słupsk, ul. Grottgera 9
Dom Parafialny

wtorek 19.30
piątek 19.30

Grupa AA „Katharsis”
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7
przy Stowarzyszeniu „Krokus”

wtorek 17.00
piątek 17.00

Grupa AA „Albert”
Słupsk, ul. Leśna 7a
salka katechetyczna

czwartek 17.00
sobota 17.00

Grupa AA „Pogoda Ducha”
Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, pok. 125

poniedziałek 10.00

Grupa AA „Milenium”
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7
– przy Stowarzyszeniu „Krokus”

niedziela 11.00

2. Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin

Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Słupsku

Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4
tel. 59 83-22-557

http://psychiatria-slupsk.pl/poradnia-terapii-uzaleznien-od-srodkow-psychoaktywnych-w-slupsku/

Poradnia Leczenia Uzależnień

Słupsk, ul. Ziemowita 1A
tel. 59 84-02-001

http://son.net.pl/poradnie-son/14-poradnia-leczenia-uzaleznien-w-slupsku

W poradniach udzielana jest pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział I w Słupsku

W Stowarzyszeniu prowadzone jest poradnictwo indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz dla ich rodziców, zarówno
w zakresie terapii indywidualnej, jak i grupowej.

ul. Sienkiewicza 7 (II p); tel. 59 84-01-460

poniedziałek i czwartek 10.00-19.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
piątek 10.00-15.00

Telefony zaufania:

Alkoholowy telefon zaufania – 59 841 46 05
(czynny w godzinach pracy Stowarzyszenia KROKUS Centrum Trzeźwości w Słupsku)

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” – 801 199 990
(czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00, z wyjątkiem świąt państwowych)

Przydatne linki:

http://www.parpa.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii