Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Tama”.

W Punkcie TAMA w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 VI p. pok. 604 prowadzone są bezpłatne:
1. dyżury interwencyjne: poniedziałek-piątek:  godz. 16.00–20.00, sobota:  godz. 10.00–14.00
2. grupy wsparcia: poniedziałki i czwartki:  godz. 17.00–20.00
3. dyżury psychologa: środy:  godz. 17.00–20.00
4. dyżury prawnika: wtorki i piątki:  godz. 16.00–20.00

2. Całodobowa pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Interwencyjny Dom Pomocy „Arka”, prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W placówce udziela się całodobowej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnia się schronienie, wyżywienie oraz wsparcie w kryzysowej sytuacji.

Słupsk, ul. Rybacka 7/8
tel. 502 761 165
http://chsd.pl/

Przydatne linki:

http://niebieskalinia.info/index.php

https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

https://116111.pl/

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Ważne telefony:

Całodobowy telefon zaufania Pogotowie Niebieska Linia – 800 120 002

Telefon zaufania „TAMA” – 59 841 40 46
(czynny w godzinach pracy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „Tama”)

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem skontaktuj się z tut. Komisją, Komendą Miejską Policji lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Wzywaj policję w każdej sytuacji zagrożenia (telefon alarmowy: 112).

Przemoc w rodzinie to przestępstwo!

Pamiętaj o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych.

3. Pomoc dzieciom i młodzieży

Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”

W Stowarzyszeniu prowadzona jest pomoc dla dzici, młodzieży i rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, rozwojowych, szkolnych, emocjonalnych.

czwartek 15.00-18.00

(punkt konsultacyjny)

Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 (I p.)
tel. 669-498-323

http://krag.slupsk.pl/

Przydatne linki:

https://fdds.pl/
(link dotyczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)

Ważne telefony:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
(czynny: poniedziałek – niedziela 12.00 – 02.00)

4. Program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D,
tel. 59 814-28-01
, e-mail: mopr@sl.home.pl .
W ramach programu prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne.