Chciałbyś wykorzystywać internet do transakcji w sieci, zakupów w sklepach internetowych, rezerwowania biletów i być pewny bezpieczeństwa Twoich pieniędzy?

Nieruchomości

Załatwiać sprawy urzędowe nie ruszając się z domu?

Przyjdź na szkolenie, a podniesiesz swoje kompetencje!

Wybierz szkolenie (2 dni po 6 godzin) w Słupsku w jednym z terminów:

30-31 maja w godz. 8.00-15.00

3-4 czerwca w godz. 8.00-15.00

WYBIERZ DOGODNY TERMIN! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6 w godz. 8.00-16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Załącznik Nr 1 do formularza

Załącznik Nr 2 do formularza

Oświadczenie

Szkolenie realizowane jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

PODZIEL SIĘ