Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku jest jedną z trzech aktywnie działających w mieście instytucji kultury. Powstało w 1987 roku. Swoją codzienną pracą rozwija artystycznie, muzycznie i kulturalnie młodzież regionu, oferując jej zajęcia artystyczne z zakresu: filmu, muzyki, tańca, plastyki i teatru.

Nieruchomości

„Emcek” wypełnia twórczo wolny czas młodzieży oraz tworzy animacje nowoczesnych form na miarę aspiracji młodych. Nie pomija również młodzieży najzdolniejszej, której umożliwia dalszy rozwój, pielęgnowanie talentu i promocję.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w ramach Młodzieżowego Centrum Kultury działa kino studyjne REJS, które prezentuje najciekawsze filmy z całego świata, często nagradzane przez publiczność i jurorów najważniejszych festiwali. W ramach działalności kina organizowane są maratony filmowe, pokazy animacji i etiud studenckich, przeglądy filmów dokumentalnych i offowych, seanse z audiodeskrypcją, projekcje z muzyką na żywo oraz spotkania z ludźmi filmu.

PODZIEL SIĘ