Konkurs pn.: METAMORFOZY ROKU 2017/2018 – NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA”

Rusza 1. edycja  konkursu

pn.: METAMORFOZY ROKU 2017/ 2018 – NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA”

organizowanego przez

Prezydenta Miasta Słupska

  1. Konkurs pn.: METAMORFOZY ROKU 2017/2018 – NAJŁADNIEJSZA SŁUPSKA ELEWACJA” kierowany jest do Właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, którzy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 r. wykonali remont elewacji budynku wielorodzinnego.
  2. Głównym celem Konkursu jest aktywizacja Mieszkańców do wspólnych inicjatyw poprawiających estetyczny wygląd budynków, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za wizerunek Miasta Słupska oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

  3. Konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie dobrych Gospodarzy w naszym Mieście. Z udziału w Konkursie wykluczone są budynki stanowiące w 100 % własność Miasta Słupska.

  4. Zgłoszenie Konkursowe będzie można złożyć w terminie od 01 stycznia do 31 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 3 (w pokoju nr 219 na II piętrze), w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pn.: „Metamorfozy Roku 2017/2018 – Najładniejsza Słupska Elewacja”.

  5. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na luty 2019 roku.

  6. Oceny zgłoszonych do Konkursu budynków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Słupska. Komisji przewodniczy Prezydent Miasta.

  7. Komisja oceni metamorfozy budynków najpierw na podstawie przedłożonej dokumentacji fotograficznej sprzed remontu oraz po wykonaniu prac remontowych. Następnie budynki będą oceniane za wygląd, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolorystyki na tle otaczającej przestrzeni oraz zagospodarowanie, utrzymanie zieleni i ład oraz porządek na terenach przynależnych do budynku (podwórze) podczas wizji w terenie.

  8. Konkurs przewiduje wyłonienie maksymalnie 5 najbardziej spektakularnych metamorfoz, z których zostanie wybrany jeden zwycięzca oraz 4 wyróżnienia.

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszeniowa do udziału w Konkursie dostępne są tutaj (link),
a także do pobrania poniżej:
Regulamin Konkursu,
Karta zgłoszeniowa udziału w Konkursie.