Ankieta dotycząca preferencji mieszkaniowych-weź udział w badaniu

Szanowni Państwo,

Miasto Słupsk bada wszelkie możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego z przeznaczeniem dla różnych grup społecznych, w tym dla osób, które z uwagi na przekroczenie progu dochodowego, nie mogą starać się o najem lokalu z zasobu gminy i jednocześnie nie mają na tyle dużej zdolności kredytowej, by „własne M” kupić na rynku pierwotnym lub wtórnym przy pomocy kredytu hipotecznego.

W kręgu naszych zainteresowań w ramach rozwoju miejskiej polityki mieszkaniowej – przyjaznej Mieszkańcom Słupska – są różne instrumenty, w tym współpraca z lokalnymi deweloperami, program Mieszkanie Plus, spółki celowe z zewnętrznymi podmiotami.

Ponieważ opinie naszych Mieszkańców są dla nas cenne, przygotowaliśmy dla Państwa Ankietę, w której znajdują się m.in. pytania o wielkość mieszkań preferowanych do wynajęcia, o wysokość opłat, które Państwo jako potencjalni najemcy byliby gotowi zapłacić za najem. Jest pytanie dotyczące najmu z opcją dojścia do własności ect.

Zebrane informacje pozwolą nam wstępnie oszacować skalę zainteresowania Słupszczan najmem mieszkań od Miasta, które nie będą lokalami komunalnymi, a ich najem będzie się odbywał na zasadach podobnych do wolnorynkowych, jednak korzystniejszych finansowo, a być może nawet z opcją dojścia do własności.

Dane w niej zawarte, jakie Państwo nam przekażą, będą stanowiły ważny materiał do opracowania wstępnej koncepcji inwestycji dot. budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, które być może uda się w Słupsku zrealizować.

Wypełnione Ankiety w terminie do końca 31 maja 2019 roku będzie można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Słupsku w sekretariacie Wydziału Polityki Mieszkaniowej lub w Kancelarii Urzędu (plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, II piętro, pokój 219 – sekretariat POM, parter, pokój nr 6 – kancelaria UM w Słupsku) lub w formie elektronicznej (przesyłając na skrzynkę elektroniczną Wydziału Polityki Mieszkaniowej: wpm@um.slupsk.pl lub na skrzynkę kancelarii Urzędu: kancelaria@um.slupsk.pl).

Ankiety w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Wydziału Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 8 oraz w spółkach miejskich zajmujących się mieszkalnictwem, tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku (ul. J. Tuwima 4) i w sekretariacie Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku (ul. J. Fałata 11).
Ankieta w wersji elektronicznej jest do pobrania
poniżej lub w siedzibie Wydziału.
Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Zwierz
Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej

Ankieta – preferencje_mieszkaniowe (wersja edytowalna).
Ankieta – preferencje mieszkaniowe (wersja pdf – do druku).

UWAGA: do wypełnionej ankiety należy dołączyć Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych – RODO – ankieta mieszkalnictwo (do pobrania)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych – RODO – ankieta mieszkalnictwo