Słupsk jest jednym z liderów wśród miast biorących udział w międzynarodowym projekcie współpracy pn. „Miejski Akcelerator Morza Bałtyckiego” (ang. The Baltic Sea City Accelerator). Połączono siły, aby współtworzyć zrównoważone rozwiązania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego oraz opracowanie nowych rozwiązań lokalnego zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W Słupsku za projekt odpowiada Dariusz Szwed – doradca prezydenta ds. zagranicznych.

Nieruchomości

„Morze Bałtyckie jest naszym wspólnym dziedzictwem. Chcielibyśmy wykorzystać BSCA do dzielenia się doświadczeniami z innymi wspólnotami bałtyckimi, które są najbardziej aktywne w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem „– mówi Dariusz Szwed.

Słupska spółka „Wodociągi Słupsk”  robi wiele, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do czystej wody. Ważne jest również wzmocnienie uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wodą w obszarach takich, jak np. ochrona wód, zrównoważona konsumpcja i uzdatnianie wody.

W marcu 2017 roku zorganizowano w „Wodociągach Słupsk” I Okrągły Stół Wodny, który zgromadził przedstawicieli poszczególnych samorządów m.in. ze Słupska, Ustki, Powiatu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku. Rozmawiano m.in. o wodzie do picia, stanie gospodarki ściekowej i społecznych aspektach dotyczących gospodarowania wodą.

Słupsk planuje również stworzyć optymalny model zarządzania wodą opadową na rzece Słupi i będzie kontynuował budowę bezpiecznej gospodarki wodnej w regionie, kontynuując pracę nad ekologiczną gospodarką ściekową.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronach:
https://vimeo.com/223434314
http://balticseacityaccelerator.com/