Słupsk jest jednym z liderów wśród miast biorących udział w międzynarodowym projekcie współpracy pn. „Miejski Akcelerator Morza Bałtyckiego” (ang. The Baltic Sea City Accelerator). Połączono siły, aby współtworzyć zrównoważone rozwiązania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego oraz opracowanie nowych rozwiązań lokalnego zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W Słupsku za projekt odpowiada Dariusz Szwed – doradca prezydenta ds. zagranicznych.

Nieruchomości

„Morze Bałtyckie jest naszym wspólnym dziedzictwem. Chcielibyśmy wykorzystać BSCA do dzielenia się doświadczeniami z innymi wspólnotami bałtyckimi, które są najbardziej aktywne w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem „– mówi Dariusz Szwed.

Słupska spółka „Wodociągi Słupsk”  robi wiele, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do czystej wody. Ważne jest również wzmocnienie uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wodą w obszarach takich, jak np. ochrona wód, zrównoważona konsumpcja i uzdatnianie wody.

Jeśli chodzi o rok 2020, Słupsk ma jasną wizję: „Czyste i zrównoważone Morze Bałtyckie zależy od nas wszystkich” – mówi Dariusz Szwed. „Decydujemy jakie produkty i usługi kupujemy, decydujemy kogo wybieramy, aby zarządzał naszym miastem. Nazywamy to „demokracją wodną”, gdzie wszyscy mogą wpływać, poprzez różne działania, „ślad wodny”. Chcielibyśmy wykorzystać „demokrację wodną” w celu wzmocnienia kapitału społecznego, utrzymywania wysokiego poziomu ekologicznych towarów i usług w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, wzmacniając regionalne (na przykład bałtyckie) i globalne zrównoważenie. Pomyśl globalnie, działaj lokalnie i … działaj globalnie!” – dodaje.

„Chcielibyśmy zainicjować „Słupski okrągły stół wodny” z udziałem różnych zainteresowanych stron, takich jak mieszkańcy, środowiska akademickie, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Chcemy również zintensyfikować komunikację wodną w miejscach publicznych, aby pokazać, że ludzie i woda są połączeni wszędzie i każdy ma swoją rolę w rozwiązywaniu problemów”.

Słupsk planuje również stworzyć optymalny model zarządzania wodą opadową na rzece Słupi i będzie kontynuował budowę bezpiecznej gospodarki wodnej w regionie, kontynuując pracę nad ekologiczną gospodarką ściekową.

Więcej o projekcie można znaleźć na stronach:
https://vimeo.com/223434314
http://balticseacityaccelerator.com/