Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej to główna biblioteka publiczna miasta Słupska, która z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz mieszkańców miasta.

Nieruchomości

Do najważniejszych jej zadań należy gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców. Zajmuje się również opracowywaniem i publikowaniem bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych. Biblioteka ta uznana została również za “miejsce przyjazne seniorom”.

Niemniej realizuje również szereg projektów związanych ze sztuką, wielokulturowością i integracją. W 2008 r. w MBP powstała Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – wyróżniająca się na mapie Europy bogactwem, wartością i jakością prezentowanych dokumentów.

Innowacją wprowadzoną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku jest jej karta czytelnika “Z Biblioteką do Kultury”. Uprawnia ona do korzystania ze zbiorów MBP i wszystkich podległych jej filii. Jej innowacyjność polega na tym, że jest również upoważnieniem do korzystania ze zniżek w wybranych instytucjach kulturalnych Słupska oraz kawiarniach, czy restauracjach.

Poszczególnymi filiami MBP na terenie miasta są:
Filia nr 3 (ul.Zygmunta Augusta 14) czynna w poniedziałek w godz. 10-15 oraz od wtorku do piątku 11-18. Posiada ona zbiory 17 tysięcy woluminów, a w tym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularno-naukową, lektury szkolne. Zainteresowani mogą skorzystać tu również z czytelni dla dorosłych, oddziału dla dzieci i młodzieży oraz dostępu do internetu. Biblioteka organizuje wiele form oświatowych we współpracy z osiedlowymi szkołami i świetlicą środowiskową.

Filia nr 5  (ul. Jana Kazimierza 19/5) dostępna zainteresowanym w poniedziałki od 10 do 15, a od wtorku do piątku 11-18. Wypożyczalnia i czytelnia biblioteki posiada 20 miejsc, a mieszczący się tu zbiór składa się z 17 tysięcy woluminów – w tym rozbudowany dział poezji.

Filia nr 6 (ul. Romera 6) czynna w poniedziałek w godz. 10:00 – 15:00, a we wtorek – piątek 11:00 – 18:00, ze swoim zbiorem  23 tysięcy woluminów zapewnia swoim odwiedzającym dostęp do organizowanych przez nią, we współpracy z osiedlowymi szkołami i przedszkolami, form oświatowych.

Filia nr 7 (ul. Garncarska 6) otwarta w poniedziałki od 10 do 15 oraz od wtorku do piątku od godziny 11 do 18. Jej zbiór 15,6 tysiąca woluminów zawiera między innymi zbiór książek w języku angielskim.Biblioteka, tak jak filia nr 6, organizuje formy oświatowe we współpracy z osiedlowymi szkołami i przedszkolami.

Filia nr 8 (ul. Braci Gierymskich) czynna w poniedziałek w godzinach 10:00 – 15:00, wtorek – piątek 12:00 – 19:00. Mieszczą się tu: wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży oraz salon wystawowy. Zbiory filii w liczbie 43,8 tysięcy woluminów zawierają między innymi duży zakres literatury technicznej, rolniczej i medycznej. Biblioteka stale współpracuje także z Ligą Ochrony Przyrody, Państwową Strażą Łowiecką i Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych.

Filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8) dostępna zainteresowanym w poniedziałki od godziny 10 do 15 i od wtorku do piątku w godzinach 11-18. Zbiory 13, 3 tysięcy woluminów, dostęp do internetu oraz organizowane we współpracy ze szkołą formy oświatowe i zajęcia dla dzieci, składają się na ofertę proponowaną przez filię.

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego (al. Sienkiewicza 19) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18, gromadzi zbiory w języku rosyjskim. Placówka ta organizuje również różne formy edukacyjne związane z kulturą i językiem rosyjskim we współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami i przedszkolami.

PODZIEL SIĘ