zdjęcie certyfikatów

Podczas III edycji akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostało wyłonionych 18 podmiotów, 9 z nich to firmy, instytucje i organizacje biorące udział po raz pierwszy, pozostałe 9 to podmioty, które dostrzegając potrzebę działań na rzecz osób starszych kontynuuje swój udział w akcji od jej I lub II edycji.

Nieruchomości

Certyfikaty podmiotom wręczono w czasie gali podsumowującej III Edycję „Miejsce Przyjazne Seniorom” która odbyła się 29 grudnia 2015 roku.

Załączona poniżej publikacja przedstawia wykaz uczestników z obszaru kultury, sztuki, rekreacji oraz wsparcia społecznego.

Publikacja – III Edycja MPS (pdf)

PODZIEL SIĘ