Międzynarodowy Dzień Niesłyszących i Języka Migowego

507

W ostatnią niedzielę września przypada Międzynarodowy Dzień Niesłyszących i Języka Migowego. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na sukcesy i aktywny udział osób niesłyszących w życiu społeczeństw, ale także przypomnieć o wyzwaniach, jakim muszą one stawiać czoła  w życiu codziennym.

Nieruchomości

Jednym z problemów bywają krzywdzące stereotypy. W społecznym modelu niepełnosprawności, to właśnie bariery istniejące w społeczeństwie (w tym związane z uprzedzeniami) mogą skutkować niepełnosprawnym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami, a nie cechy jednostkowe.

W ramach przełamywania barier zachęcamy do spróbowania swoich sił w języku migowym. Na stronie migam.org dostępne jest 47 darmowych lekcji polskiego języka migowego. Pasjonatkom i pasjonatom nauki języków chcącym porównać języki migowe z różnych państw polecamy wielojęzyczny słownik języka migowego dostępny na stronie spreadthesign.com.

Przy odrobinie chęci nietrudno dostrzec piękno języka migowego. Przykładem może być choćby poezja, która doskonale wykorzystuje wizualne możliwości języka migowego. W wideo zamieszczonym poniżej możemy zobaczyć wiersz (w amerykańskim języku migowym), który dzięki jego wizualnemu charakterowi zrozumieć może każdy (Rosa na pajęczynie)

Przypominamy także, że Urząd Miejski w Słupsku zapewnia dostęp do usługi tłumaczenia na język migowy, a osoby niesłyszące w celu nawiązania kontaktu z Urzędem mogą skorzystać z możliwości komunikacji poprzez:

  • pocztę elektroniczną – urzad@um.slupsk.pl
  • faks – 59 842 35 83
  • wiadomość tekstową sms – tel. 693 064 323

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Prezydent Miasta Słupska), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, sms, pisemnie lub telefonicznie przez osobę trzecią) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

PODZIEL SIĘ