Chcesz wiedzieć jak efektywnie korzystać z sieci społecznościowych w pracy i życiu osobistym?

Nieruchomości

Przyjdź na szkolenie, a dowiesz się min:

  • jak dobrze wykorzystać możliwości Facebook’a, Twitter’a, Instagram’a,

  • jak dzielić się w sieci swoją twórczością, korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem,

  • jak zadbać o swój wizerunek w sieci,

  • ponadto nauczysz się korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem e-PUAP i profilu zaufanego.

Przyjdź na BEZPŁATNE szkolenie (2 dni po 6 godzin) w Słupsku w terminie (wolne miejsca):

27-28 lutego w godzinach 8.00-15.00

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 205.

Dokumenty zgłoszeniowe :
a) formularz zgłoszeniowy (kliknij, aby pobrać),
b) załącznik nr 1 do formularza (kliknij, aby pobrać),
c) załącznik nr 2 do formularza (kliknij, aby pobrać).

Szkolenie realizowane jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

PODZIEL SIĘ