Przygotowujesz się do otwarcia własnej firmy? A może rozwijasz już istniejącą firmę?
Brak Ci wiedzy z zakresu wykorzystania internetu w celu podniesienia skuteczności działania?
Przyjdź na szkolenie, a poniesiesz swoje kompetencje umożliwiające samodzielne rozwijanie firmy online!

Nieruchomości

Wybierz szkolenie (2 dni po 6 godzin) w Słupsku w jednym z terminów:

– 17-18 czerwca w godz. 8.00-15.00
– 13-14 czerwca w godz. 8.00-15.00

WYBIERZ DOGODNY TERMIN! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6 w godz. 8.00-16.00

Pliki do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego
Oświadczenie

Szkolenie realizowane jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

PODZIEL SIĘ