Fot. UM
Dzisiaj Pani Krystyna Danilecka  – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podpisała umowę w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2020 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku. Niniejsze działanie odbyło się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, która wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych na taki cel.
W strukturach słupskiego szpitala wspomniany powyżej oddział jest jedyną taką jednostką specjalistyczną na Pomorzu Środkowym i jedną z większych ośrodków w kraju. Rozszerzenie zakresu usług Oddziału Hematologii o transplantację szpiku pozwoliło skrócić okres oczekiwania na ten zabieg, a tym samym zwiększyć szansę całkowitego wyleczenia, co z punktu widzenia każdego z nas jest najważniejszym elementem całego procesu.
W lutym br. Oddział rozpoczął procedury transplantacji szpiku. Separator komórkowy jest niezbędny do usprawnienia i przyspieszenia przebiegu transplantacji. Urządzenie służy do pozyskiwania i przygotowania materiału przeszczepionego.
Mieszkańcy naszego miasta mają, dzięki takim działaniom i współpracy między podmiotami, dostęp do lepszej diagnostyki i wyższej jakości świadczonych usług i tym samym mają możliwość korzystania ze świadczeń medycznych realizowanych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Unii Europejskiej. Cieszymy się, że w ten sposób możemy przyczyniać się do dbania o najcenniejszą rzecz jaką mamy – zdrowie i życie ludzkie.
PODZIEL SIĘ