Zdjęcie przedstawia występ rpzedszkolaków widziany z perspektywy widowni. Na pierwszym planie widać sylwetki oglądających wystę seniorów.
Fot. M. Prusinowska

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku we współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 5 zorganizowało spotkanie pn. „Łączymy pokolenia”. Spotkanie odbyło się 19 października w siedzibie „Metalowych Serc” przy alei Sienkiewicza 7. Przedszkolaki z grupy „Tropicieli” zabrały członkinie i członków Stowarzyszenia w muzyczną podróż po Polsce. Przedszkolaki zaprezentowały przeboje, które zachęciły seniorów do wspólnego śpiewu. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem dla młodych artystek i artystów.

Zdjęcie przedstawia przedszkolaki tańczące poloneza.
Fot. M. Prusinowska
Nieruchomości

Stowarzyszenie Metalowe Serca zrzesza osoby po zabiegach kardiochirurgicznych. Jego celem jest m.in. integracja ludzi z chorobami serca, prowadzenie rehabilitacji i działań pomocowych dla członków i członkiń stowarzyszenia. Metalowe Serca działają w Słupsku i regionie słupskim od 1995 roku.  Osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia mogą odwiedzić siedzibę Stowarzyszenia w każdą środę w godzinach 10:00 – 13:00 – środy to dni spotkań integracyjnych.

PODZIEL SIĘ