Przypominamy, że właściciele nieruchomości nieskanalizowanych mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Słupska na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Podczas czynności kontrolnych prowadzonych z urzędu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do okazania takiej umowy wraz z aktualnymi dowodami uiszczania opłat.

Nieruchomości

Poniżej zamieszczamy wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupska.

L. p.

Nazwa podmiotu, adres, telefon

NIP

REGON

Termin obowiązywania zezwolenia

1

KING Joanna Staniuk-Sommer

ul. Ks. Zofii 1/7
(dawniej Sołdka),
76-200 Słupsk,
tel.: 59 842 70 50

839-109-95-66

221198407

21 lipca 2027 r.

2

WC Serwis Sp. z o. o. Sp. komandytowa

ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze,
tel.: 32 278 45 31

648-273-04-08

241628482

8 kwietnia 2023 r.

3

TOI TOI Polska Sp. z o. o.

ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa,
tel.: 22 811 61 44

118-004-27-84

010336146

19 września 2020 r.

4

Zakład Usług Transportowo-Asenizacyjnych Zbigniew Purowski

ul. Widzińska 40,
76-251 Kobylnica,

tel.: 59 842 96 13

839-000-07-90

770612965

26 października 2022 r.

5

Usługi Transportowe i Handel Wojciech Dziugieł

ul. Widzińska 18,

76-251 Kobylnica

tel.: 506 560 410

839-225-70-85

770874464

20 lipca 2019 r.

6

Zakłady Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 22,
70-231 Szczecin,

tel.: 91 433 34 26

852-060-09-63

810521887

12 kwietnia 2027 r.