Szkolny Zespół Artystyczny MARZENIE ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku będzie realizował projekt „Taniec – międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami”. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nasz pomysł znalazł się w grupie najlepszych wniosków i otrzyma dofinansowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kwocie 38942 zł.

Nieruchomości


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działalności centrum jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wśród wszystkich zadań centrum polsko-rosyjska wymiana młodzieży zajmuje miejsce szczególne, bo najskuteczniej przeciwdziała uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami.


Działania zaproponowane we wniosku zaplanowane są na wrzesień 2017 r. W dniach 12-17 września najstarsze dziewczęta z zespołu MARZENIE będą przebywały w Petersburgu, a w dniach 25-30 września będziemy gościć u siebie grupę rosyjskiej młodzieży. Program obu wizyt obejmuje różnorodne warsztaty taneczne i sceniczne, wizyty w muzeach, teatrach, wykłady dotyczące historii i roli tańca w kulturze Polski i Rosji, gry miejskie, happeningi uliczne i pokazy finałowe. Wezmą w nich udział nie tylko członkowie MARZENIA, ale również pozostali uczniowie szkoły i zainteresowani mieszkańcy.


Udział w konkursie jest efektem nawiązania współpracy z Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku. Na przełomie października i listopada 2017 r. dziewczęta z MARZENIA uczestniczyły w warsztatach związanych z teatrem i kulturą rosyjską, następnie śpiewały w koncercie piosenek Ałły Pugaczowej, a najmłodsze spotkały się z Dziadkiem Mrozem na świątecznej imprezie dla dzieci.


Przygoda z kulturą rosyjską będzie kontynuowana w październiku 2017 r., kiedy to Szkołę Podstawową nr 2 odwiedzą aktorzy Małego Teatru Lalek z Petersburga, by przeprowadzić warsztaty teatralne dla MARZENIA .Warsztaty będą sfinansowane w ramach drugiego projektu (VI Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), na realizację którego szkoła otrzymała 8000 zł. Podsumowaniem współpracy będzie spektakl „Mój dziadek był drzewem czereśniowym” w wykonaniu petersburskich aktorów. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w języku rosyjskim, będą je mogli obejrzeć słupscy uczniowie uczący się tego języka i pozostali zainteresowani.


Koordynatorką przedsięwzięć jest pani Anna Pietruszewska, nauczycielka naszej szkoły i opiekunka zespołu MARZENIE, wspierana przez studentów filologii rosyjskiej Uniwersytetu m. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studentów Rosyjskiego Państwowego Instytutu Sztuk Scenicznych w Petersburgu.

PODZIEL SIĘ