Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska zwołała sesję na 30 maja 2018 roku (środa) o godz.9-tej w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Nieruchomości

Porządek obrad sesji znajduje się pod adresem:

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/234.html

PODZIEL SIĘ