Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku zwołała sesję na 28 lutego 2018 r. na 9.00 w sali 211 Urzędu Miejskiego.

Nieruchomości

Zachęcamy do zapoznania się z  porządkiem obrad: http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/231.html

Przypominamy także, że można uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej lub oglądać je on-line na stronie http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/921.html

PODZIEL SIĘ