https://www.google.pl/search?q=lokal+u%C5%BCytkowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqtY7wvOLUAhXlKJoKHcI4BYIQ_AUICigB&biw=1440&bih=760#tbm=isch&q=ma%C5%82y+biznes&imgrc=bNqXHVgawuNgPM:

Nieruchomości

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Kopernika 6.

Powierzchnia 70,60m2 wraz z udziałem 1012/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu nr 1702/1 i 660/3 o pow. 395 m2, położonych w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00049174/4.

Cena wywoławcza wynosi 150.000,- zł. 

Lokal będzie udostępniony do oglądania 16.10.2017 r. o godz.14.30

  

Przetarg odbędzie się 27.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,- zł do dnia 23.10.2017 r. na konto: mBank 08114011530000217542001011.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod nr tel. 59 8488410, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

PODZIEL SIĘ