Wczoraj (23 listopada 2017) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Jana Gurguna, podpisało list intencyjny z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznania, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stanisława Kęskę. W trakcie podpisania listu obecni byli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prezydent Słupska i Robert Biedroń.

Nieruchomości

Zakres współpracy będzie obejmował wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie:
– budowy i eksploatacji suchej fermentacji metanowej,
– zagospodarowania frakcji energetycznej,
– eksploatacji i warunków budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– wdrożeń pilotażowego programu zbiórki odpadów bio,
– edukacji ekologicznej.

 

Za misję współpracy przyjęto w szczególności budowanie nowoczesnego systemu gospodarki surowcami, co ma na celu stworzenie miast nowej generacji jako miast obywatelskich rozwijających się w sposób zrównoważony i trwały.

 

PODZIEL SIĘ