Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby dowiedzieć się:

  • jak korzystając z internetu w bezpieczny sposób szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier i wiele innych,
  • jak rozpoznać czy treści pochodzą z legalnych źródeł,
  • jakie treści można wykorzystywać zgodnie z prawem we własnej twórczości,
Nieruchomości

ale również jak odtworzyć historię własnej rodziny i regionu.

Przyjdź na bezpłatne szkolenia 2 dni po 6 godzin w terminach:

– 23-24 kwietnia 2019 r. -BRAK MIEJSC
– 15-16 maja 2019 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6, tel. kontaktowy Pani Agnieszka Araszkiewicz 59 8487921.

Szkolenie realizowane jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KULTURA

Oświadczenie

Załącznik Nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Załącznik Nr 2 do formularza zgłoszeniowego

PODZIEL SIĘ