Zapraszamy 18 stycznia 2020 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej 11 a w Słupsku od godz. 10:00 do 14:00.
Każdy kto przyniesie 5 kg szkła lub makulatury otrzyma kosz na BIOodpady i worki kompostowalne ze skrobi kukurydzianej.

Nieruchomości

Akcję prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku.

ZAPRASZAMY!