Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku bardzo serdecznie zapraszają do udziału w lokalnym spotkaniu promującym Korpus Solidarności.
Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 o 10:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6. Spotkanie skierowane jest zarówno do podmiotów, które już wprowadziły wolontariat i chcą go rozwijać, jak i do tych, którzy dopiero o tym myślą lub o wolontariacie nie mają żadnej wiedzy; do organizacji i instytucji zainteresowanych wolontariatem długoterminowym, do wolontariuszy (zarówno osób już aktywnych jak i do osób dopiero zainteresowanych wolontariatem), organizatorów wolontariatu, koordynatorów i menadżerów wolontariatu oraz szeroko rozumianego otoczenia wolontariatu (środowiska, które lokalne może wspierać rozwój wolontariatu).

Nieruchomości

Podczas wspólnego spotkania dowiecie się:
• czym jest Program Korpus Solidarności (KS),
• jakie są zasady udziału w Programie Korpus Solidarności ,
• oferta KS skierowana do organizatorów wolontariatu, koordynatorów, Szkolnych Klubów Wolontariatu, wolontariuszy, otoczenia wolontariatu.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji Wieloletniego Programu Rządowego pn. „KORPUS SOLIDARNOŚCI”, stanowiącego odpowiedź na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu.

W ramach oferty „KORPUSU SOLIDARNOŚCI” m.in.:
– szkolenia podstawowe i rozwijające skierowane do wolontariuszy,
– wsparcie wolontariatu szkolnego,
– inicjatywy lokalne koalicji społecznych,
– szkolenia dla koordynatorów wolontariatu,
– akcje wolontariackie,
– poradnictwo,
program benefitowy,
bony edukacyjne,
program małych grantów,
– obozy wolontariackie,
– konkursy,
– staże rozwojowe dla koordynatorów wolontariatu,
– szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności, itd.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można przesyłać drogą mailową na adres: slupsk@wolotariat.org.pl do dnia 16 września br. do godz. 15:00.

KS – ankieta zgłoszeniowa (do pobrania)

PODZIEL SIĘ