Informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dot. projektu Statutu Słupskiej Rady Seniorów celem uzyskania uwag.
Konsultacje będą trwały od 8 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. i mają zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta Słupska, które odbędą się Słupskim
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
przy ul. Niedziałkowskiego 6 w dniu:
a) 13 sierpnia godz. 12:00
b) 19 sierpnia godz. 15:00
2) możliwości wymiany opinii w zakresie dokumentacji do konsultacji dostępnej w formie
papierowej przedłożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (Mały Ratusz),
pl. Zwycięstwa 1, p. 208 Urzędzie Miejskim w Słupsku – oraz w formie elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku i na stronie
www.slupsk.pl,
3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie
Miejskim w Słupsku – Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres: wziss@um.slupsk.pl w terminie 19 sierpnia 2019 r.

Nieruchomości

Zachęcamy do konsultacji -> link

 

PODZIEL SIĘ