Pod koniec 2016 roku Miasto podpisało porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim i przystąpiło do projektu „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”, którego celem jest przeprowadzenie pilotażowych konsultacji społecznych wybranego tematu przy pomocy udostępnionego narzędzia do planowania oraz prowadzenia konsultacji społecznych „W dialogu”. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski (lider projektu), Politechnikę Warszawską, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Studio Promocji MiT. W ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały reklamowej.

Nieruchomości

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych dotyczących tej uchwały. Obecnie będziemy zbierać opinie zainteresowanych na temat samych materiałów informacyjnych – mają one pomóc uczestnikom konsultacji w pełni zrozumieć konsultowany dokument oraz zobrazować planowane zmiany. Na uwagi do materiałów informacyjnych czekamy od 17 do 28 kwietnia.

Ten etap konsultacji społecznych odbywa się tylko przez stronę slupsk.wdialogu.is.uw.edu.pl. Wystarczy założyć na platformie konto i włączyć się do komentowania materiałów informacyjnych (należy w ustawieniach profilu wskazać Słupsk jako miejsce zamieszkania, aby później wziąć udział w dalszych konsultacjach). Na stronie platformy dostępne są filmiki instruktażowe, które w przypadku trudności z pewnością pomogą przejść przez wszystkie etapy rejestracji oraz udziału w samych konsultacjach.

Na przełomie maja i czerwca odbędą się właściwe konsultacje projektu uchwały (również przez tę platformę i założone już teraz konto użytkownika) – w ich ramach odbędą się spotkania oraz debata internetowa na platformie, na które można zapisać się poprzez platformę. Na platformie umieszczone są wszystkie dokumenty wraz z opisem całego procesu konsultacji oraz wyszczególnionymi terminami samych konsultacji oraz planowanych spotkań.

Szczegóły dotyczące projektu uchwały reklamowej udziela Wydział Polityki Przestrzennej (plac Zwycięstwa 1, pok. 105 i 03), natomiast na temat procesu konsultacji Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej (plac Zwycięstwa 3, pok. 105).

PODZIEL SIĘ