źródło: www.pixabay.com

Przypominamy, że Prezydent Miasta Słupska ogłosił konkurs pn. „Osłona z klasą”, którego celem jest wsparcie Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających wykonać lub wyremontować swoje osłony śmietnikowe, a tym samym mieć istotny wpływ na estetykę swojego najbliższego otoczenia i jednocześnie stać się przykładem pozytywnych zmian.

Nieruchomości

Na konkurs należy przesłać do 30 września 2018 w wersji elektronicznej na adres mailowy wgkios@um.slupsk.pl: fotografię przedstawiającą osłonę śmietnikową zmodernizowaną lub wykonaną w 2018 roku znajdującą się na terenie Miasta Słupska w formacie .jpg lub .png, o wielkości maksymalnej do 10 MB, wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik do Regulaminu konkursu pn. „Osłona z klasą”) wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz skan dokumentu potwierdzającego wykonanie osłony śmietnikowej w 2018 roku.

W konkursie przewidziano 5 nagród pieniężnych dla wybranych Wspólnot Mieszkaniowych po 2000 zł brutto każda.

Pełny Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który został ogłoszony Zarządzeniem Nr 575/GKiOŚ/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 maja 2018 roku dostępny jest na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/29245.html

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkie chętne Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Miasta Słupska.

PODZIEL SIĘ