Fot. Pixabay

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Słupska do udziału w konkursie plastycznym „Piję wodę z kranu”, ogłoszonym przez Prezydentkę Miasta Słupska, w związku z obchodami 22 marca Światowego Dnia Wody.

Nieruchomości

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy w terminie do 18 marca 2019 roku o dostarczenie do sekretariatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Plac Zwycięstwa 3, pok. 219, II piętro) wykonanych przez siebie prac plastycznych w formie plakatu (maksymalnie 2 prace), nawiązujących tematyką do picia wody z kranu, wraz z informacją zawierającą:

  1. imię i nazwisko – autora pracy,
  2. dane adresowe i telefon kontaktowy.

Prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nie większym niż A3, w dowolnej technice – przy zastosowaniu: kredek, ołówka, farb akwarelowych i plakatowych, pasteli (suchych i mokrych). Do prac należy załączyć wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna prawnego (dla uczestników do 16 roku życia) lub oświadczenia (dla uczestników powyżej 16 roku życia).

Autorzy najciekawszych plakatów otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio: I miejsca (urządzenie do samodzielnego wykonywania napojów gazowanych – soda stream), II i III miejsca (podwójne słoje o łącznej pojemności 10 litrów z kranikiem na stojaku). Organizator przewiduje również 10 wyróżnień, które zostaną nagrodzone gadżetami promocyjnymi, takimi jak bidon do picia wody z kranu.

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu oraz druk zgody rodzica/ opiekuna prawnego i oświadczenie uczestnika konkursu.

a) regulamin-konkurs plastyczny (do pobrania)

b) druk-zgoda rodzica (do pobrania)

c) druk-oświadczenie (do pobrania)

PODZIEL SIĘ