Grafika: w centrum - żarząca się żarówka rozświetla cały obraz na niebiesko
Grafika Freepik

Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Nieruchomości

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do składania ofert.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska oraz wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (link).

Szczegóły konkursu dostępne są również na platformie witkac.pl (link) – ogłoszenie konkursowe nr 5845.

Logo: napis Państwowy Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i schematyczny rysunek tulipana, którego łodyga przyczepiona jest czerwoną opaską do słupka, na którym kwiat się wspiera.
Grafika: PFRON
PODZIEL SIĘ