Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Słupska oraz uczniów słupskich szkół do udziału w konkursie fotograficznym Słupsk: tu się oddycha cz. 2ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Słupska w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza.

Nieruchomości

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie wykonanej przez siebie fotografii (maksymalnie 1 szt.). w terminie do 2 grudnia 2019 na adres mailowy konkurs-um@um.slupsk.pl wraz z informacją zawierającą:

1) imię i nazwisko – autora fotografii,

2) dane adresowe i telefon kontaktowy.

Na konkurs należy przesłać zdjęcia fotograficzne w formie cyfrowej, nawiązujące tematyką do jakości powietrza, tj:

– pozytywnego, a także negatywnego wpływu na zdrowie w przypadku jego zanieczyszczenia;

– sposobu minimalizacji szkodliwości zanieczyszczeń

– przykładów ograniczających negatywny wpływ zanieczyszczeń.

Organizator konkursu pozostawia uczestnikom konkursu swobodę interpretacji tematu.

Prace powinny również zawierać krótki opis zdjęcia, określenie daty i miejsca jego wykonania i zostać umieszczone w treści kierowanej wiadomości elektronicznej.

Fotografie należy przesłać w formacie .jpg lub .png, o wielkości maksymalnej do 5 MB.

Do przesyłanej pracy konkursowej należy załączyć w formie skanu lub zdjęcia wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna prawnego (dla uczestników do 16 roku życia) lub oświadczenia (dla uczestników powyżej 16 roku życia).

Zwycięzcy konkursu (I-III miejsce) otrzymają nagrody w postaci oczyszczaczy powietrza oraz zestawów filmów przyrodniczych pn.: „Planeta Ziemia – jakiej nigdy wcześniej nie widziałeś”. Organizator przewiduje również dodatkowe wyróżnienia, które zostaną nagrodzone biletem (normalnym) miesięcznym na okaziciela do wykorzystania w środkach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Słupska, a także gadżety promocyjne oraz zestawy pakietów filmów przyrodniczych pn.: „Planeta Ziemia – jakiej nigdy wcześniej nie widziałeś”.

Poniżej znajdują się informacje o regulaminie konkursu wraz z drukiem wymaganej zgody rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenia uczestnika:

link do dokumentów (kliknij).

PODZIEL SIĘ