Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Słupska przedłużył termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny „Drzewa Naszego Miasta”.

Nieruchomości

Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych oraz klas II-III szkół gimnazjalnych w Słupsku do 17 października 2017 roku mogą na adres mailowy drzewa2017@um.slupsk.pl przesłać wykonane przez siebie fotografie (maksymalnie 2 szt.) ciekawego lub wyjątkowego ich zdaniem drzewa lub drzew rosnących na terenie miasta Słupska wraz z informacją zawierającą:
1) imię i nazwisko ucznia – autora fotografii,
2) informację o szkole i klasie, do której uczęszcza uczeń,
3) dane kontaktowe do wychowawcy lub innego nauczyciela niniejszego ucznia.

Fotografie należy przesłać w formacie .jpg lub .png, o wielkości maksymalnej do 5 MB.

Pełny Regulamin konkursu ustanowiony został Zarządzeniem Nr 979/GKiOŚ/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 września 2017 roku oraz zmieniony Zarządzeniem Nr 1026/GKiOŚ/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 października 2017 roku. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27624.html,
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27740.html.

Przypominamy, iż dla autorów najciekawszych fotografii przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla szkół, do których uczniowie ci uczęszczają – sadzonki drzew ozdobnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

PODZIEL SIĘ