Wczoraj zaprosiliśmy media do Działu Produkcji Wody słupskich Wodociągów, aby zaprezentować podejmowane przez spółkę działania, która do końca 2021 roku planuje wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 50 mln zł w ok. 50 różnych inwestycjach.

Nieruchomości

Blisko 15 mln zł przeznaczone jest na modernizacje i rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a znaczna część tych projektów jest związana z miejskim projektem rewitalizacyjnym. Gruntowna przebudowa dróg i kwartałów miasta będzie poprzedzona wymianą sieci wodociągowej.

Są również zaplanowane inwestycje podnoszące bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody, co powinno skutkować lepszą pracą całej sieci i większym komfortem użytkowym. Spółka obecnie ma już najlepsze standardy krajowe i aspiruje do najlepszych wzorców europejskich. Koszt tych zadań to ok. 5 mln zł.

W ramach inwestycji sieciowych znajdują się projekty związane ze uzbrajaniem nowych obszarów inwestycyjnych Miasta i tych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przykładem wspólnego projektu Spółki z Miastem jest I etap uzbrajania MPZP Owocowa oraz inwestycje w regionie osiedla Zachód, Legionów i Zaborowskiej I.

Poza inwestycjami sieciowymi duży udział mają inwestycje związane z efektywnością energetyczną i rozwojem OZE. Na potrzeby stacji uzdatniania wody powstanie największa w regionie instalacja fotowoltaiczna o mocy 250 kilowatów. Planowane jest również zwiększenie produkcji własnej energii z osadów i innych bioodpadów powstających na oczyszczalni.

Wdrażane są nowoczesne systemy sterowania procesami technologicznymi i energią. Spółka z Miastem koordynuje duży projekt o skali ponadregionalnej pn. Słupski Klaster Bioenergetyczny. Jest to kierunek w stronę zmniejszenia kosztów energii zarówno dla lokalnego biznesu, jak i stworzenia możliwości dostępu dla mieszkańców Słupska do czystej i tańszej energii.

Są również projekty z zakresu elektromobilności. W Słupsku jest już pierwszy samochód elektryczny w służbach komunalnych! (niedługo oficjalna prezentacja).

Podpisana została umowa na dofinansowania tych wszystkich ambitnych zadań na kwotę blisko 18 mln zł, dzięki czemu skutki realizowanych inwestycji nie powinny przenieść się na cenę wody.

Wszystkie zaplanowane i realizowane inwestycje maja charakter bardzo innowacyjny i stanowią przykład planowania procesu inwestycyjnego nie tylko dla branży w Polsce, ale i w Europie. „Wodociągi” są uczestnikiem kilku programów międzynarodowych o prowadzone inwestycje są często opisywane w prasie branżowej i naukowej jako przykłady nowoczesnych rozwiązań.

„Wodociągi Słupsk” to nasza marka na skalę Europy!

PODZIEL SIĘ