Zapraszamy do udziału w konferencji będącej podsumowaniem projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”

Nieruchomości

Miasto  Słupsk  znalazło  się  w gronie 20 miast, które w 2016 toku otrzymały dotację
w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Założeniem konkursu było wsparcie samorządów w przygotowaniu programów rewitalizacji
i wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich,
z których w przyszłości będą mogły korzystać inne samorządy.

Uzyskane dofinansowania pozwoliło Miastu na opracowanie szeregu dokumentów w tym dokumentów strategicznych dedykowanych obszarowi rewitalizacji, dokumentacji technicznych, dokumentów planistycznych oraz analiz dla obszaru rewitalizowanego.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z działaniami zrealizowanymi w naszym mieście w ramach projektu, spotkać się i wymienić doświadczeniami z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w proces rewitalizacji, a podczas spacerów studyjnych zobaczyć efekty tego procesu.

Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 października 2019 r. Pierwszego dnia zapraszamy do sali reprezentacyjnej słupskiego Ratusza (sala 211). Drugiego dnia gościć będziemy w Białym Spichlerzu – zrewitalizowanym zabytkowym obiekcie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, zlokalizowanym przy ul. Szarych Szeregów 12.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wcześniejsze dokonanie rejestracji: REJESTRACJA

Program konferencji (link)

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.