Dyrektorzy i liderzy słupskich placówek edukacyjnych uczestniczyli 9 lutego 2017 w konferencji dotyczącej budowania systemowych rozwiązań dla innowacyjnej edukacji.
 Konferencja wpisała się w działania zawarte w Słupskiej Strategii Edukacyjnej – częścią strategii jest Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji, czyli idea łączenia lokalnego biznesu, środowisk nauki i kultury zainteresowanych wysoką jakością edukacji na rzecz transformacji słupskich szkół.

Nieruchomości

Dyrektorzy poznali międzynarodowy program – skuteczną strategię tworzenia innowacyjnego środowiska edukacyjnego odwołującego się do wieloletnich badań 200 szkół na świecie, które odniosły spektakularne sukcesy. „Osiem elementów sukcesu” to potężne narzędzie opracowane przez firmę Apple, które pomaga szkołom podstawowym i średnim, kuratoriom oraz uczelniom wyższym zrozumieć, planować i wdrażać nowe środowiska edukacyjne. Do nich należy między innymi ESSA Academy w Bolton pod Manchesterem, w której w ubiegłym roku byli z wizytą studyjną dyrektorzy wszystkich słupskich szkół ponadgimnazjalnych.

Ważnym punktem programu była prezentacja wniosków z wizyt studyjnej w Grazebrook Primary w Londynie, Girls School w Bedford oraz w International School w Hillingdon. Jolanta Banaszkiewicz, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, przedstawiła koncepcje pracy i założenia innowacyjne wspierane mobilną technologią Apple, które obserwowała na zajęciach w tych szkołach. Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 zaprezentował innowacyjne rozwiązania organizacji pracy, w tym innowację metodyczno-organizacyjną. Omówił założenia projektu wspieranego mobilną technologią realizowanego w klasach piątych. Anna Sadlak – dyrektorka Wydziału Edukacji, zaprosiła dyrektorów słupskich szkół i placówek edukacyjnych do dzielenia się własnymi praktykami i zapowiedziała organizację kolejnych wizyty studyjnych.

PODZIEL SIĘ