porady prawne

KOMUNIKAT
dotyczący bezpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

Nieruchomości

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Prezydent Miasta Słupska zawiesza do dnia 14 kwietnia 2020 r. bezpośrednią działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa Prezydent Miasta Słupska zadecydował, że od dnia 16.03.2020 r. porady prawne będą odbywać się wyłącznie telefonicznie po uprzednim przekazaniu drogą mailową na adres zko@um.slupsk.pl druku załączonego do komunikatu.

Przyjmuje się następujący sposób postępowania:
1. należy wydrukować załączony druk.
2. wypełnić go, podpisać, i wysłać jego skan na adres email: zko@um.slupsk.pl
3. po otrzymaniu skanu druku o którym powyżej pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu umówienia porady prawnej.

WAŻNE

W przypadku braku dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek ustnie przez telefon o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem (numery telefonów:
59/ 84 88 360, 59/ 84 88 441, 59/ 84 88 459)

Wszelkie informacje dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerami telefonów:59/ 84 88 360, 59/ 84 88 441, 59/ 84 88 459

Druk do pobrania na stronie http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3392.html.

 

 

PODZIEL SIĘ