tabliczka z nazwą ulicy

Rada Miejska musi przyspieszyć prace nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian nazw ulic (Leona Kruczkowskiego, Stanisława Kulczyńskiego i Stanisława Sołdka), podlegających ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Nieruchomości

Przypomnijmy, że Radni biorąc pod uwagę okres wakacyjny i wyjazdy mieszkańców na wypoczynek, zamierzali rozpatrzyć ten projekt na sesji 27 września. Niestety organ nadzoru zwrócił uwagę, że ustawa weszła w życie 2 września 2016 r. i zgodnie z art.6.1. Rada musi dokonać zmian ww. nazw ulic w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 2 września 2017 r.

PODZIEL SIĘ