seniorzy

W ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych 26 września 2017 w Spichlerzu Richtera odbyła się Kawiarenka Obywatelska, w trakcie której omawiana była sytuacja seniorów i seniorek w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Słupskiej Rady Seniorów, mieszkańcy. W czasie kawiarenki dyskutowano o sytuacji osób starszych, o przygotowaniu miasta do stale wzrastającej liczby seniorów, o podejmowanych działaniach, akcjach, projektach oraz o możliwościach i zasobach jednostek, które swe działania kierują do osób starszych.

Nieruchomości

Zdjęcie: W spichlerzu - ososby siedzące przy stolikach rozmawiają.

Zgodnie zwrócono uwagę na konieczność włączenia przedsiębiorców do współpracy w działania na rzecz osób starszych, podejmowania działań, które zachęcą osoby samotne, nieaktywne do korzystania z oferowanych zajęć. Zaprezentowano również harmonogram Słupskich Dni Seniora, których, celem jest integracja i aktywizacja oraz zachęcenie osób starszych do korzystania z miejsc przyjaznym seniorom.

Zdjęcie: przy stoliku z kawą i materiałami dla seniorów siedzą trzy kobiety.

 

PODZIEL SIĘ