Fundacja Pozytywne Inicjatywy wspólnie z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego oraz Inkubatorem Starter (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości) realizują projekt „Pozytywne Biuro Karier”. Projekt kierowany jest  do osób w wieku 18-29 lat mieszkających na terenie województwa pomorskiego, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczą się w trybie dziennym i nie korzystają ze szkolenia finansowanego ze środków publicznych.

Nieruchomości

Jednym z najważniejszych elementów realizacji Projektu są około 4-miesięczne staże w podmiotach z branży Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  1. ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

  2. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

  3. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

  4. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

W trakcie realizacji stażu zapewnia się Uczestnikom stypendium stażowe w kwocie 1600,00 zł netto, która pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Osoby, które będą kierowane na staże, odbędą wcześniej certyfikowane szkolenia zawodowe (średnio 150 godzin). Celem jak najlepszego przygotowania Uczestników do wyjścia na rynek pracy przygotowane będą sesje z doradcą zawodowym, psychologiem i trenerem, które będą miały na celu udoskonalenie tzw. kwalifikacji miękkich kandydatów.

Dodatkowo Uczestnicy otrzymają wsparcie w formie zwrotu kosztów dojazdu i zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi).

Osoba do kontaktu:  Paweł Zajączkowski tel. +48 728 486 70
email:  p.zajaczkowski@pozytywneinicjatywy.pl

Więcej informacji na temat Projektu można znaleźć na: http://biurokarier.pozytywneinicjatywy.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/PozytywneBiuroKarier/

Czekamy na Wasze zgłoszenia do końca sierpnia !!!!

PODZIEL SIĘ