W tym roku głosowanie ponownie odbywa się dwojako – przy pomocy karty papierowej lub poprzez narzędzie na stronie www.slupsk.wybiera.pl.

Nieruchomości

Karta papierowa wygląda w tym roku inaczej – nie ma na niej zamieszczonych nazw zadań, jest natomiast przestrzeń na wpisanie numeru zadania, na które chce się oddać głos. Listy zadań, wraz z przypisanymi do projektów numerami, dostępne są w punktach do głosowania, na stronie miasta oraz na www.slupsk.wybiera.pl.

Mieszkańcy mają do oddania łącznie 5 głosów – jeden głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie infrastrukturalne lokalne oraz trzy głosy na zadania społeczne. Należy pamiętać,  że w przypadku zadań społecznych należy wpisać numery trzech różnych zadań!

Karta do głosowania będzie uznana za nieważną, gdy:

  • zostanie złożona podwójnie (obojętnie w jakiej formie), np. jedna elektroniczna, druga papierowa, dwie elektroniczne lub dwie papierowe – wtedy unieważniamy wszystkie oddane głosy;
  • na karcie wpisanych zostało więcej numerów zadań, niż możliwe do wykorzystania (np. dwa lub więcej głosów na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, dwa lub więcej głosów na zadania infrastrukturalne lokalne, cztery lub więcej głosów na zadania społeczne),
  • na karcie papierowej nie zostały wpisane dane osobowe (wszystkie bądź poszczególne elementy, np. brakuje albo imienia i nazwiska, albo adresu zamieszkania, albo numeru PESEL) bądź są one nieczytelne,
  • na karcie papierowej nie został złożony podpis,
  • na karcie papierowej nie zostały wskazane żadne zadania,
  • głosujący ma mniej niż 14 lat (urodził się po 1 stycznia 2004 r.),
  • głosujący wskazał adres zamieszkania poza Słupskiem,

Na karcie do głosowania musi zostać wpisany numer zadania, jednakże jeżeli obok numeru zostanie wpisana dodatkowo nazwa zadania – karta nadal będzie ważna, jednakże w każdym przypadku pod uwagę będzie brany wpisany numer zadania nie zaś wpisana obok jego nazwa.

Na karcie papierowej podpisanie się jest równoznaczne z zakreśleniem oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku głosowania elektronicznego nie ma podpisu, jednakże trzeba zakreślić oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaznaczyć kratkę „Nie jestem robotem” i wykonać wskazane polecenie (np. zaznaczyć obrazy, na których są znaki drogowe) – jest to zabieg włączony po to, aby wyeliminować głosowanie automatyczne.

Głosowanie trwa do 25 września 2017 (do poniedziałku) – elektronicznie do godziny 23.59, papierowo w godzinach otwarcia placówek, gdzie ulokowane zostały punkty do głosowania.

Lista punktów do głosowania:

OKRĘG I
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
> Młodzieżowe Centrum Kultury (al. 3-Maja 22),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 10),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka),

OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Plac Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), pok. 08
tel. (59) 8488 305
e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl

PODZIEL SIĘ