Jeśli jesteś miłośnikiem roślin, uprawiasz ogródek lub kwiaty doniczkowe i mieszkasz na obszarze rewitalizacji masz okazję pochwalić się swoim zielonym zakątkiem!

Nieruchomości

Prezydentka Miasta Słupska zaprasza mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Słupska do udziału w akcji „Pokaż swoje zielone okno, balkon lub ogródek podwórkowy”. Proces rewitalizacji nie obejmuje jedynie zadań infrastrukturalnych, takich jak remonty czy budowa nowych obiektów. To przede wszystkim działania prospołeczne oraz inicjatywy angażujące wiele różnych podmiotów w dbałość o nasze miasto.

Każdy zadbany zakątek przestrzeni miejskiej wpływa na ogólny obraz całego miasta. Ukwiecony balkon czy parapet okna, uporządkowany ogródek czy rabata cieszą oko przechodniów i dają radość nie tylko właścicielowi. Sprawiają, że miejska przestrzeń jest atrakcyjna.

Każda taka inicjatywa jest dla nas cenna. Aby docenić zaangażowanie mieszkańców w upiększanie swojego otoczenia, nagrodzimy uczestników akcji upominkami w postaci roślin doniczkowych oraz akcesoriów ogrodniczych.

Jeśli uprawiasz ogródek lub rabatę na swoim podwórku, obsadziłeś kwiatami balkon lub okno swojego mieszkania – pochwal się swoją pracą i zgłoś się do konkursu. A może w pobliżu twojego domu ktoś urządził mały zielony zakątek – powiedz mu o naszej inicjatywie!

Celem akcji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz zwiększenie ich zaangażowania w dbałość o najbliższe otoczenie.

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić krótki formularz zawierający imię, nazwisko i adres właściciela obiektu oraz numer telefonu i krótki opis miejsca. Zdjęcie mile widziane. Zgłoszenia pisemne przyjmuje Referat Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), 76-200 Słupsk, pok. 204, gdzie można dostać formularz w wersji papierowej, natomiast zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane będą na adres e-mail: rewitalizacja@um.slupsk.pl do 2 października 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października, a wręczenie nagród – do 25 października.

Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie miasta (www.slupsk.pl zakładka „rewitalizacja”) oraz w BIP Urzędu miejskiego w Słupsku: link do BIPu (kliknij).

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: link do Regulaminu (kliknij).

Zarządzenie zmieniające terminy: link(kliknij).

Wykaz ulic wchodzących w obszar rewitalizacji: link do wykazu (kliknij).

Formularz: link do pobrania (kliknij)

Klauzula RODO: Klauzula (do pobrania)

Inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska.

 

PODZIEL SIĘ