Na terenie Miasta Słupska odbiór odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością:

Nieruchomości

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane:

  • raz na dwa tygodnie w okresie od września do maja każdego roku,
  • raz w tygodniu w okresie od czerwca do sierpnia każdego roku,

b) odpady selektywnie zbieranie (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło):

  • raz na dwa tygodnie,

c) odpady zielone:

  • raz na dwa tygodnie w okresie od 15 marca do 30 listopada;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane:

  • z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady selektywnie zbierane (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło):

  • z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Poniżej do pobrania aktualnie obowiązujące harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych:

Przypominamy, iż w celu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, pojemniki i worki do gromadzenia w/w odpadów należy wystawiać przed posesję.

PODZIEL SIĘ