Gdańska Szkoła Wyższa

tel. (59) 841 47 45 // www.gwsa.pl // email: slupsk@gsw.gda.pl // ul. Koszalińska 9

611

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 roku. W latach 2002-2011 działała pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie), studia drugiego stopnia (3- i 4-semestralne magisterskie) oraz studia podyplomowe (2- i 3-semestralne). Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy GSW, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, a także Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Nieruchomości

W zamiejscowym oddziale w Słupsku uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunku administracja oraz studiach inżynierskich na kierunku oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. GSW umożliwia także podjęcie e-studiów na kierunkach administracja, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura krajobrazu oraz pedagogika.

PODZIEL SIĘ