Za nami kolejny dobry rok pod względem remontu nawierzchni ciągów pieszych. Widoczne są efekty realizacji tak zwanego „funduszu chodnikowego”, polegającego na modernizacji nawierzchni ciągów pieszych. Zakres przeprowadzonych prac obejmował regulację krawężników, przełożenie ciągu kamiennych płyt granitowych oraz wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych. Wiele spośród zmodernizowanych trotuarów nie było remontowanych od kilkudziesięciu lat. W tym czasie powstały na nich liczne nierówności, ubytki drobnej kostki i spękania płyt powodując niedogodności i utrudnienia w ich użytkowaniu.
W 2019 r. w ramach funduszu chodnikowego wyremontowano około 4,5 km ciągów pieszych przy ulicach: Reymonta, Mickiewicza – część wschodnia, Krasińskiego oraz chodnik nadrzeczny od zakola Słupi do Mostu Zamkowego. Nową nawierzchnię zyskały także chodniki przy ulicach: Jaracza, Szymanowskiego, Raszyńskiej, Partyzantów, Placu Powstańców Warszawskich oraz fragment ciągu pieszego przy ulicy Słonecznej.
We wcześniejszych latach w ramach funduszu chodnikowego wyremontowano ciągi piesze przy ulicach: Piekiełko, Skłodowskiej-Curie – strona zachodnia, Lelewela na odcinku od ulicy Lotha do ulicy Lipowej, Wileńskiej – strona wschodnia – na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Wojska Polskiego, Placu Broniewskiego, Niemcewicza – strona zachodnia oraz Kaszubskiej – od ulicy Armii Krajowej do ulicy Podgórnej.
W roku 2020 w ramach programu przewidziano prace między innymi przy ulicach: Solskiego, Wyspiańskiego, Prusa, Wileńskiej – od Placu Broniewskiego do ul. Wolności, Przemysłowej – od ulicy Kasprowicza do przejazdu kolejowego.
W kolejnych latach w ramach realizacji tego zadania, przewiduje się zmodernizowanie ciągów pieszych w obrębie Podgrodzia i Nadrzecza, w tym między innymi ulic: Słowackiego – od ulicy Jaracza do ul. Lutosławskiego, Wandy, Henryka Pobożnego, Moniuszki i Chopina…
Realizacja tych prac poprawi bezpieczeństwo, dostępność i ułatwi poruszanie się w przestrzeni publicznej osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej swobodzie poruszania się, a także poprawi estetykę miasta.

Nieruchomości

Prace prowadzone są w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I”.

PODZIEL SIĘ