Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Słupska realizowana jest nowa usługa pn.  FACHMAN, która jest dedykowana mieszkańcom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, samotnym, z niepełnosprawnościami. Realizatorem usługi jest Fundacja PION kierowana przez Pana Tomasza Kamińskiego.

Nieruchomości

W ramach programu FACHMAN osoby starsze będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, polegających na  drobnych naprawach, np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka. Udział  w projekcie jest bezpłatny, jednak koszty zakupu materiałów i części pokrywa seniorka/senior.
W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Seniorzy nie potrafiący/nie mogący ze względu na stan zdrowia/niepełnosprawność sami zakupić potrzebnej części mogą skorzystać z pomocy przy zakupie odpowiednich materiałów do wykonania naprawy.

Osoby starsze  mogą zgłaszać usterki do naprawy telefonicznie pod numerem
574 545 472 lub e-mailowo na adres fachman.slupsk@gmail.com

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonym regulaminem usługi:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI FACHMAN

Wniosek i ankieta

Projekt jest współfinansowany ze środków uzyskanych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Fundacji LOTTO oraz Miasta Słupska.

 

PODZIEL SIĘ