Trwają spotkania w sprawie europejskiego projektu EURONET 50/50 max. W pierwszej połowie maja 2016 roku Magdalena Komorowska – przedstawicielka Zielonego Punktu, poprowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 6 w Słupsku z zespołami ds. Energii oraz uczniami klas IV i V. Młodzież dowiedziała się jak można oszczędzać energię, a także sprawdziła przy użyciu watomierza ile energii pobierają poszczególne rodzaje żarówek oraz sprzęt znajdujący się w szkole, w tym m. in. laptop, kserokopiarka, radio i rzutnik.

Nieruchomości

EURONET 50/50 max jest to projekt realizowany w 13 krajach, a jego głównym celem jest oszczędzanie energii. Bierze w nim udział ponad 500 szkół, z czego 139 – stanowią szkoły z Polski. W Słupsku przystąpiło do ww. projektu 5 szkół podstawowych (nr 3, 4, 6, 8 i 9) i 3 gimnazja (nr 2, 4 i 6).

Projekt ten opiera się na metodologii 50/50, która polega na tym, że 50% uzyskanych oszczędności trafia do szkoły, a 50% stanowi oszczędność dla samorządu. Ponadto uczniowie mają możliwość aktywnie zaangażować się w proces zarządzania energią w szkole oraz dokształcać się w zakresie ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Kolejne spotkania już wkrótce!