pl  gb  de
Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Krystyna Wrycz
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
05, 06, 07, 08
telefon:
(59) 848 83 34, (59) 848 83 85, (59) 848 83 87
fax:
(59) 848 83 85
e-mail:

Zadania i kompetencje

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego – zlecone:

 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego,
 • wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
  • odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  • zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania i uzupełnienia),
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich rejestrów stanu cywilnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia (imion) lub nazwiska,
 • uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi.
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia