pl  gb  de
Edukacja
Miejska inauguracja roku szkolnego 2013/14
miasto | aktualnosci | 2.09.2013
W nowej siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Deotymy w Słupsku odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2013/14. W szkolne ławy wkroczyło dzisiaj 13606 uczniów słupskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 2 września 2013 roku to także początek edukacji dla 725 "pierwszoklasistów".

Na inauguracji obecni byli m.in. Robert Biedroń Poseł na Sejm RP, Edward Zdzieborski Zastępca Prezydenta Słupska, Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyrektorzy słupskich szkół.

Rok szkolny 2013/14 jest pierwszym w funkcjonowaniu nowych kierunków kształcenia. W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych utworzono klasę mechatronik – profil lotniczy. Natomiast w Zespole Szkół Budowlanych powstała klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym!

Najważniejsze inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych na kwotę 2.288.205,84 zł:
  • remont dachu na kwotę 492.000 zł w Gimnazjum nr 1 przy ul. Deotymy 15

  • remont dachu na kwotę 250.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15

  • boisko szkolne na kwotę 500.000 zł w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Banacha 5

  • termomodernizacja internatu na kwotę 1.027.205,84 zł przy ul. Jana III Sobieskiego 13 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

  • ogrodzenie na kwotę 19.900 zł przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (ul. Partyzantów 24)

Zmiana zasad odpłatności za przedszkola w roku szkolnym 2013/2014:

Od tego roku szkolnego następuje zmiana sposobu naliczania odpłatności za przedszkola, za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w publicznym przedszkolu – powyżej przysługujących pięciu bezpłatnych – rodzic zapłaci złotówkę! Do tej pory stawkę każda gmina ustalała indywidualnie, teraz ma być ona jednolita dla całego kraju.


Dofinansowanie zakupu podręczników – rządowy program „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie zakupu podręczników reguluje Zarządzenie PMS nr 898/OKiS/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, należy składać w szkołach do 15 września.

Od września 2012 r do czerwca 2013 r. stypendia otrzymało 870 uczniów szkół znajdujących się na terenie miasta SłupskaProjekty realizowane w placówkach oświatowych przez Miasto Słupsk:

Zdolni z Pomorza” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Praktyka bez wad – nowa jakość kształcenia nauczycieli” w przedszkolach i szkołach podstawowych

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy.” dla szkół zawodowych

Zaprojektuj swoją przyszłość” - Zespół Szkół Technicznych

Przyszłość – to my” - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

Dobre wsparcie na starcie” - Szkoła Podstawowa nr 6

Europejska pełnia smaków – stół weselny” Centrum Kształcenia Praktycznego


Zmiana siedzib:

V LO do nowej siedziby przy ul. Deotymy 15 oraz Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku przy ul. Krzywoustego 6.


Zobacz również
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia