Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas V-VII szkół podstawowych i klas II-III szkół gimnazjalnych w Słupsku do udziału w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach obchodów Dnia Drzewa.

Nieruchomości

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie muszą do 10 października 2017 przesłać na adres mailowy drzewa2017@um.slupsk.pl wykonane przez siebie fotografie (maksymalnie 2 szt.) ciekawego lub wyjątkowego ich zdaniem drzewa lub kilku drzew rosnących na terenie  Słupska wraz z informacją zawierającą:
1) imię i nazwisko ucznia – autora fotografii,
2) informację o szkole i klasie, do której uczęszcza,
3) dane kontaktowe do wychowawcy lub innego nauczyciela niniejszego ucznia.

Fotografie należy przesłać w formacie .jpg lub .png, o wielkości maksymalnej do 5 MB.

Regulamin konkursu ustanowiony został Zarządzeniem Nr 979/GKiOŚ/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 września 2017 roku i dostępny jest na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27624.html.

Autorzy najciekawszych fotografii otrzymają nagrody rzeczowe zaś szkoły, do których uczniowie ci uczęszczają, otrzymają sadzonkę drzewa ozdobnego w celu jej uroczystego posadzenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

PODZIEL SIĘ