Domy kultury

SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY

Instytucja, która zajmuje się w Słupsku kreatywną aktywizacją środowiska lokalnego. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców oraz budując tożsamość społeczności lokalnej, instytucja ta za pośrednictwem kultury i sztuki łączy pokolenia, dbając o dialog i porozumienie między stowarzyszeniami twórczymi a innymi środowiskami.

Słupski Ośrodek Kultury, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wie jak przygotować młodego człowieka do akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych – uczy, wyjaśnia, pielęgnuje tradycje. Kształtuje to proponowaną przez instytucję ofertę edukacji kulturalnej, która dzięki współpracy z placówkami oświatowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i mediami, inspiruje do wspólnych działań zarówno grupy nieformalne jak i te sformalizowane.

W ramach promowania aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, SOK organizuje liczne warsztaty, wystawy, koncerty, konkursy, zrzesza artystów, twórców i amatorów, a także wspiera działalność organizacji pozarządowych. Aby realizować postawione sobie cele, w ramach stałej działalności prowadzone są tam pracownie: tańca, teatru, muzyki, fotografii, plastyki, ceramiki i batiku. Mieszczą się one w trzech administrowanych przez SOK obiektach: budynku przy ul. Braci Gierymskich 1 – zwyczajowo nazywanym SOKiem, Teatrze Rondo przy ul. M. Niedziałkowskiego 5a oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10a.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY

Miejska instytucja kultury zlokalizowana na Zatorzu przy al. 3-Maja niezmiennie badrdzo aktywna na mapie Słupska już od 30 lat. Pracuje w niej zespół animatorów, dla których ważni są ludzie i ich potrzeby kulturalne – swoimi działaniami integrują mieszkańców miasta, rozwijają ich zainteresowania, dzielą się pasjami, zapraszają do współtworzenia miejsca, jakim jest MCK.

W Młodzieżowym Centrum Kultury chętni mieszkańcy mogą wziąć udział w zajęcia filmowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych i rękodzielniczych oraz włączyć się w organizowane festiwale, przeglądy, koncerty, spektakle, wystawy czy spotkania z artystami.

MCK organizuje autorskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Art festivale, Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wiele innych imprez ważnych dla miasta i regionu. Częścią Młodzieżowego Centrum Kultury jest w pełni nowoczesne studyjne kino Rejs należące do prestiżowej sieci Europa Cinemas.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Jako placówka wychowania pozaszkolnego ukierunkowuje młodzież na muzykę, plastykę i taniec. Osiąga to dzięki aktywnym działaniom w zakresie danej tematyki, skoncentrowanym w dwóch wyznaczonych działach: choreografii i muzyki (pracownie: tańca, zajęć rytmiczno-umuzykalniających, muzycznej) oraz edukacji estetycznej, nauki i rekreacji (pracownie: plastyczna, języków obcych, koła inne).

Działalność Młodzieżowego Domu Kultury realizując zasadę „MDK uczy, bawi i wychowuje”, w celu przygotowania świadomych odbiorców i uczestników „kultury wysokiej”, przez cały rok prowadzi systematyczną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Doprowadziło to do ukształtowania oferty zajęć stwarzającej warunki rozwoju zainteresowań i osobowości, wypełniających czas wolny od nauki dzieci i młodzieży. Jednocześnie wychowuje młode pokolenie przez realizację programów promujących między innymi zdrowy tryb życia.

Każda z pracowni MDK-u prowadzi szeroką działalność na rzecz środowiska, organizując wystawy, koncerty, przeglądy, konkursy, spotkania, wykłady otwarte, ale też czynnie wspomagając organizację imprez innych placówek. Wszystko to prowadzone jest przy współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami pokrewnymi z terenu województwa i kraju.

Podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, niejednokrotnie uczestniczą w licznych przedsięwzięciach, sprzyjających nie tylko uwidacznianiu ich talentów, ale również promocji instytucji, miasta i regionu. Na konkursach o zasięgu ogólnopolskim zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, przynosząc chlubę swoim nauczycielom, opiekunom, a także lokalnej społeczności.